Konsultacijos ir paslaugos

Procesiniam organizacijos vystymui

Konsultuojame įmones ir organizacijas, siekiančias sukurti ir sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO standartus: 9001, 14001, 22000, 27000, 17020, 17025, BS OHSAS 18001. Taip pat vykdome sistemų efektyvumo vertinimą bei jų tobulinimo projektus, panaudojant pripažintus ir pažangius vadybos sistemų tobulinimo metodus. Daugiau…

 

Naujausi pasiūlymai verslui

Vadybos sistemos dokumentų pavyzdžiai

Įmonėms, diegiančioms vadybos sistemas savarankiškai, siūlome pritaikyti savo įmonei mūsų parengtus vadybos sistemos dokumentų pavyzdžius. Daugiau…

 

Vadybos sistemų priežiūra

Patikėkite visus vadybos sistemos atnaujinimo, priežiūros ir sistemų tobulinimo projektus mums. Tai mažesnėmis sąnaudomis pasiekti tikslai! Daugiau…

ĮMONĖS VEIKLOS AUDITAS IR VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMAS (ISO 9001)

Siūlome paprastą vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 diegimo būdą!
ĮMONĖMS ATLIKSIME ESAMOS VADYBOS SISTEMOS AUDITĄ, pateiksime audito ataskaitą, kurioje bus nurodyti standarto reikalavimai atskiroms sistemos dalims, esama situacija įmonėje, sritys, kurios neatitinka konkrečiam standarto reikalavimui ir pasiūlymai šiems neatitikimams pašalinti.

Gavus audito ataskaitą, belieka atlikti ataskaitoje numatytus darbus! Daugiau…